Öppna rep 31/1 och 7/2 kl.19:00-21:00 läs mer här.

Provsjungningar – efter öppna rep finns möjlighet till provsjungning för att gå med i kören läs mer här.