Tycker du om att sjunga och ha roligt?
Vi söker varje termin nya töser som vill utvecklas med oss och bidra till att göra LiHtösen till den härliga och engagerade kör vi smickrar oss själva med att vara.

Det är såklart fördelaktigt att ha tidigare körvana, men inte nödvändigt. Det som är viktigt är att du vill utvecklas som sångerska och vara en betydelsefull del av kören både på rep och på scen.

Läs mer nedan om vad det innebär att sjunga med oss och hur du ansöker!

Hos oss får du uppleva körsång som varierar stort i genre och tidsera – vi sjunger allt från Bellman till Lady Gaga och filmmusik. Notläsning är inte ett krav!

En betydande del av LiHtösens verksamhet är alla de sjungningar (även kallade gyckel) vi anlitas för på olika tillställningar, som studentsittningar, invigningar eller bröllop.

Dessutom är LiHtösen är inte bara en damkör; vi är också en väldigt välkomnande samling töser som tycker om att umgås och hitta på roliga saker tillsammans. Kanske hittar du vänner för livet hos oss?

I början av varje termin håller vi ett eller flera öppna rep, där alla är välkomna att prova på att sjunga tillsammans med oss. 
Alla aspiranter får provsjunga för oss som en del av ansökan. Provsjungningen sker inför tre LiHtöser från styrelsen och tar ungefär tio minuter. Provet består av några skalor för att höra vilket omfång du har, kanonsång till låten ”Vem kan segla” där du börjar, ett par gehörsövningar samt en egen utvald sång. Kanske låter det läskigt, men vi har alla gjort det, det är inte blodig allvar och de som är med kommer guida dig.

Under de öppna repen kan du boka in dig för provsjungning, som sker samma kväll som de öppna repen. Har du frågor kontakta gärna vår sekreterare på. sekreterare@lihtosen.se !  

Du förstår säkert att det innebär massor av skoj. Här är alltså istället några ord om körens förväntningar på medlemmarnas engagemang. Har du blivit antagen som körmedlem, är du en viktig del av vår kör. Du förväntas alltså ta ansvar för din övning, närvara på repetitioner och göra ditt bästa på våra framträdanden. Vi har våra repetitioner på onsdagkvällar. Alla töser förväntas givetvis delta  och prioritera onsdagsrepetitionerna i den mån man kan. Det sker även träffar med sina stämmor för att öva internt. De ovan nämnda gycklen som kören anlitas för tar vanligen några helg- eller vardagskvällar per termin i anspråk. Räkna med att träffa oss 1-3 tillfällen i veckan och prioritera därefter, så är det lugnt.

Medlemskapet kostar 150 kronor per termin. När du börjar i kören kommer du att behöva förse dig med vår officiella körklädsel: rosa hängselbyxor, svart t-shirt och svart kavaj med LiHtösen-tryck. Hängselbyxor får du låna av kören under den tid du är med. Under något tillfälle varje termin tar vi emot svarta kavajer och skickar till tryck, men det kan finnas möjlighet att låna även kavaj under ens första tid i kören. 

LiHtösen drivs av våra egna medlemmar och alla töser ingår i olika aktivitetslag som bildar organisationen bakom kören. Dessa innefattar en PR-grupp som ser till att vi når ut med det vi gör, en konsertgrupp som ordnar med konserten, ett clubmästeri som ordnar roliga sociala aktiviteter för kören samt ett musikråd som fixar med musiken och de arrangemang vi sjunger. Vi är verkligen stolta över att kunna göra så många bra saker på egen hand och dessutom ha roligt under tiden. Att vara en LiHtös innebär framför allt att du blir del av en gemenskap som tillsammans skapar konst och minnesvärda upplevelser. Det är något fint du kan bära med dig hela livet.