Clubmästarinna    Webmästarinna    Sekreterare         Kassör

   Hannah Greenberg              Majken Solvin           Maria Tiger Bodlund        Emma Andersson
    club@lihtosen.se               web@lihtosen.se      sekreterare@lihtosen.se     kassor@lihtosen.se

 

Vice Sekreterare      Vice Ordförande       PR-tös          Ordförande

     Lovisa Malm                        Helena Kihlström              Paulina Guillén            Sandra Kallin
vicesekreterare@lihtosen.se viceordforande@lihtosen.se  pr@lihtosen.se ordforande@lihtosen.se