styrelsen1

 

 

Clubmästarinna    Webmästarinna    Sekreterare       Kassör

Lisa Blomquist                     Sara Eugen                          Mirja Brunberg               Johanna Hedlund
club@lihtosen.se               web@lihtosen.se           sekreterare@lihtosen.se     kassor@lihtosen.se

 

Vice Sekreterare      Vice Ordförande       PR-tös          Ordförande

Carin Edlund                            Sandra Kallin                      Maria Eckerberg    Karolina Arvidsson
vicesekreterare@lihtosen.se viceordforande@lihtosen.se   pr@lihtosen.se       ordforande@lihtosen.se