Ordförande
Alma Appelgren
ordforande@lihtosen.se

Vice ordförande
Lilly Bohm
vice@lihtosen.se

Sekreterare
Alma Fernqvist
sekreterare@lihtosen.se

Vice sekreterare
Angelica Zätterlöf Bohlin
vicesekreterare@lihtosen.se

Kassör
Ellinor Gustafsson
kassor@lihtosen.se

Clubmästarinna
Matilda Åkesson
club@lihtosen.se

Webmästarinna
Cecilia Berntsson
web@lihtosen.se